Porady

Podatek od spadków i darowizn – wszystko, co musisz wiedzieć

Kiedy otrzymujemy spadek lub darowiznę, pojawia się obowiązek podatkowy. Polskie prawo podatkowe definiuje zasady, które regulują wysokość opłat oraz warunki ich zapłaty. Zrozumienie przepisów pozwala uniknąć nieprzyjemności i nieoczekiwanych wydatków.

Podstawowe zasady opodatkowania

Podatek od spadków i darowizn jest rodzajem daniny publicznej, która obciąża osoby otrzymujące wzbogacenie w formie spadku czy darowizny. W Polsce podatek ten regulowany jest przez Ustawę z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z ustawą, podatnicy dzielą się na trzy grupy podatkowe, z których każda korzysta z różnej wysokości kwoty wolnej od podatku i różnych stawek podatkowych. Najkorzystniejsze warunki mają najbliżsi członkowie rodziny, dla których często podatek nie jest w ogóle pobierany lub jest znacznie obniżony.

Grupy podatkowe i zwolnienia

Podatnicy w ramach pierwszej grupy, do której zaliczają się m.in. dzieci, małżonkowie czy rodzice, mogą liczyć na najwyższą kwotę wolną od podatku. Dodatkowo, w określonych sytuacjach, tacy podatnicy mogą być całkowicie zwolnieni z podatku od spadków i darowizn, na przykład, gdy przejmują gospodarstwo rolne. W drugiej grupie znajdują się m.in. rodzeństwo, teściowie czy zięciowie i synowe, dla których kwota wolna od podatku jest niższa, a stawki podatkowe wyższe. Natomiast w trzeciej grupie, obejmującej m.in. osoby niezwiązane z darczyńcą pokrewieństwem, kwota wolna od podatku jest najniższa, a stawki – najwyższe.

Deklaracje i terminy płatności

Podatnik zobowiązany jest do złożenia deklaracji podatkowej w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Deklarację należy złożyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli np. od dnia otrzymania darowizny lub stwierdzenia nabycia spadku. Niewypełnienie tego obowiązku w terminie skutkuje koniecznością zapłaty odsetek za zwłokę. Ważne jest, że płatność podatku od spadków i darowizn również należy dokonać w terminie sześciu miesięcy od zdarzenia generującego obowiązek podatkowy, chyba że ustawa przewiduje inaczej.

 

 

Autor: Robert Mazur

Możesz również polubić…

0 komentarzy

  1. W Polsce to ciągle przepisy się zmieniają

  2. Dzięki za uproszczenie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *